Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh (13)

Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh ĐB, Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh Đặc Biệt, Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh, Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh Vip, Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh Nhẫn Xoay Thần Trú, Nhẫn Tài Lộc, Nhẫn May Mắn, Nhẫn Cặp Đôi

Nhẫn Đeo Tay: Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh – NHẪN XOAY THẦN CHÚ
Trí tuệ là cái làm nên Con Người. Đó là hiện tại của Con Người Chỉ có Con Người mới có Tri thức, Trí tuệ và Trí huệ, tất cả các loài động vật khác đều không có. Tri thức, Trí tuệ và Trí huệ là ba cấp độ khác nhau của Con Người. Tri thức tích luỹ được từ trường lớp, từ sách vở,… Trí tuệ hấp thụ được từ cuộc sống, từ thất bại, từ thành công,… Trí huệ là cái ở bên trong của con người, được tích luỹ, được hấp thụ và được giác ngộ qua nhiều kiếp sống.
Bát Nhã Tâm Kinh không mang lại tài lộc ,may mắn , tình duyên…. Những thứ Nhẫn Bát Nhã mang lại là tịnh tâm (cái bên trong của con người) giúp con người tự khơi dậy tuệ giác , tự khơi dậy ý chí mang đến thành công. May mắn và tài lộc xuất phát từ tuệ giác con người mà ra , đây là công năng thực của Bát Nhã Tâm Kinh…

Nhẫn Đeo Tay: Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh – NHẪN XOAY THẦN CHÚ
Trí tuệ là cái làm nên Con Người. Đó là hiện tại của Con Người Chỉ có Con Người mới có Tri thức, Trí tuệ và Trí huệ, tất cả các loài động vật khác đều không có. Tri thức, Trí tuệ và Trí huệ là ba cấp độ khác nhau của Con Người. Tri thức tích luỹ được từ trường lớp, từ sách vở,… Trí tuệ hấp thụ được từ cuộc sống, từ thất bại, từ thành công,… Trí huệ là cái ở bên trong của con người, được tích luỹ, được hấp thụ và được giác ngộ qua nhiều kiếp sống.
Bát Nhã Tâm Kinh không mang lại tài lộc ,may mắn , tình duyên…. Những thứ Nhẫn Bát Nhã mang lại là tịnh tâm (cái bên trong của con người) giúp con người tự khơi dậy tuệ giác , tự khơi dậy ý chí mang đến thành công. May mắn và tài lộc xuất phát từ tuệ giác con người mà ra , đây là công năng thực của Bát Nhã Tâm Kinh…

Both comments and trackbacks are currently closed.